Weinig zorgen om kersverse hypotheken

De meeste mensen die recent een hypotheek hebben afgesloten maken zich geen zorgen om de maandlasten van hun kersverse lening. Dit blijkt uit consumentenonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wel blijkt dat hoe jonger de afsluiter was, des te groter de zorgen zijn. Mocht de nood echt aan de man zijn, kun je bij je hypotheekverstrekker een betaalpauze aanvragen.

Aan het onderzoek deden 600 mensen mee die in de afgelopen zes maanden een nieuwe hypotheek hebben afgesloten. Het gaat hierbij om starters, oversluiters, doorstromers en verbouwers. In het onderzoek werd onder andere aandacht besteed aan de gevolgen van het coronavirus op de betaalbaarheid van de nieuwe hypotheek. 

Twee derde maakt zich geen zorgen om maandlasten
Het grootste deel (65%) van de respondenten maakt zich geen zorgen om de betaalbaarheid van de nieuwe maandlasten vanwege de coronacrisis. 21 procent is neutraal en slechts 15 procent gaf aan zich zorgen te maken. Van de huiseigenaren die zich zorgen maken is er geen verschil te zien tussen starters, doorstromers en verbouwers. Ook recent overgesloten hypotheken vormen geen aanleiding tot extra zorgen.  

Meeste zorgen bij jonge hypotheeksluiters
Er is een duidelijk verschil tussen de leeftijd en de mate van zorgen over de maandlasten van de nieuwe hypotheek. Van de hypotheeksluiters die jonger zijn dan 35 jaar maakt 22 procent zich zorgen tegenover 4 procent bij de 55-plussers. Het verschil kan komen omdat jongeren doorgaans nog geen financiële buffer hebben opgebouwd. Daarnaast hebben oudere woningeigenaren vaak al een groter deel van hun hypotheekschuld afgelost. 

Onzekerheid hypotheekacceptatie geen reden tot zorgen
Bij de aanvraag van de hypotheek ervaarde een derde van de ondervraagde onzekerheid over de acceptatie. Van deze groep is maar een kwart onzeker of ze de maandlasten nog kunnen betalen door de crisis. Ook van de mensen die naast de hypotheek een consumptief krediet hebben afgesloten maakt het grootste deel (73%) zich geen zorgen. 

Betaalpauze voor hypotheeklasten mogelijk
Misschien ben jij minder gerust op je financiële situatie. Bij hoge nood kan je bij de bank vragen om een betaalpauze. Je hoeft dan tijdelijk geen rente en/of aflossing te betalen. Vroeg of laat moet de achterstand wel ingehaald worden. Jouw hypotheeklasten zullen na de pauze dus wel hoger zijn. Hier lees je meer over de betaalpauze.

De AFM benadrukt dat het juist nu nodig is om kritisch naar je inkomen te kijken als je een nieuwe hypotheek wilt afsluiten. Rekening houden met een eventuele inkomensdaling is in deze tijd niet overbodig. Door niet maximaal te lenen kan je de nodige voorzichtigheid inbouwen. Wel is de vraag of je met een minder ruime financiering het gewenste huis kunt kopen. Soms kan het nodig zijn om je wooneisen iets naar beneden bij te stellen. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

Fivaris maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie